Dni adaptacyjne - bezpłatne

Jednorazowa opłata wpisowego. - 350,00 zł

Czesne - 370,00 zł

Opłata za wyżywienie - stawka dzienna – 10,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek), zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8:30.

rytmika, plastyka, zabawy z przypowieściami , j. angielski dwa razy w tygodniu, logopedia indywidualna, logorytmika grupowa, zajęcia ogólnorozwoje i indywidualne z psychologiem, zajęcia z rękodzieła artystycznego,arteterapia , zajęcia grupowe z fizjoterapeutą ("Fikuski"), zajęcia metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Muzykoterapia i Bajkoterapia po obiedzie - w cenie czesnego.
- w cenie czesnego.


Zajęcia dodatkowe – język angielski, tańce, karate, klub małych odkrywców, balet - dodatkowo płatne.

Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia podstawowych zajęć oraz podręczniki dla zerówki są zapewnione przez placówkę.
NR KONTA DLA WPŁAT: 86 1140 2004 0000 3902 7500 0358
w tytule przelewu proszę podać:
imię i nazwisko dziecka,
oraz informację o rodzaju wpłaty
np. czesne, wpisowe, kurs angielskiego...